KROMATOGRAFI · SPEKTROSKOPI · YRKESHYGIENE

Detektorlamper

Detektorlamper

Teknolab har erstatningslamper til de fleste instrumenter, fra både Heraeus og Restek.

HERAEUS

Teknolab_Kromatografi_HPLC_Lamper_Heraeus_logo

Med over 60 års erfaring er Heraeus en verdensledende produsent av spektrale kilder til bruk innen instrumentell spektroskopi.

Utvalgte produktgrupper:

– deuteriumlamper til UV-detektorer

– hulkatodelamper til atomabs.

– xenonlamper

– tungsten-halogenlamper

– kvikksølvlamper

– IR-lamper

Hjemmeside: klikk på bildet på andre siden.

 

Klikk på bildet for link til siden:

Teknolab_Kromatografi_HPLC_Lamper_Heraeus

Et kjekt verktøy for å finne riktig deuterium lampe:

Klikk her:

Teknolab_Kromatografi_HPLC_Lamper_Heraeus_deuterium_lamp_finder

 

 

RESTEK

Teknolab_Kromatografi_Restek_Banner

Restek har en mengde erstatningslamper til de kjente instrumentene fra Agilent, Waters, Shimadzu med flere, klikk på bildet for link til RestEK:

Teknolab_Kromatografi_HPLC_Lamper_Restek