Fortis - Evosphere® HPLC-partikkel

Fortis - Evosphere® HPLC-partikkel


 

 

Fortis Technologies har designet en ny fullt porøs monodispers partikkel for bruk i HPLC-kolonner. Å kombinere dette med et nytt utvalg av selektiviteter gir analytikeren muligheten til høy oppløsning, høy effektivitet separasjoner. Basert på en fullt porøs silikamonodispers partikkel, Evosphere® er evolusjon innen partikkelteknologi.
Kombiner en høyeffektiv partikkel med lavt mottrykk, høy belastningsevne, skalerbarhet og reproduserbarhet og du har den ultimate kombinasjonen. Legg deretter til nye selektivitetsalternativer til å gi forbedret oppløsning og selektivitet og du har muligheten til å skille flere forbindelser på kortere tid med større følsomhet.

Ved å bygge på et rent silikasubstrat, metodeutvikling og metodeoverføring bli dette mer robust og reproduserbart på tvers av plattformer mens du skalerer opp fra kapillær til preparativ.

 

Last ned brosjyren fra Fortis med alle detaljer om Evosphere-kolonnene her:  Evosphere Brochure (pdf)

 

Du finner Fortis og Evosphere-Kolonnene i vår nettbutikk med å klikke her.