Degassing - Biotech/Idex

Degassing - Biotech/Idex


Gasser oppløst i væsker forårsaker ofte problemer i fluidsystemer. Gassmolekylene kan danne bobler når trykk eller temperatur endres, og dette vil påvirke nøyaktigheten, presisjonen og ytelsen til utstyret.
Online avgassing fjerner effektivt oppløste gasser fra væskestrømmen og forhindrer derved bobledannelse, reduserer støy, forbedrer grunnlinjestabiliteten, reduserer oppstartstider og sikrer mer konsistente resultater. Dette er svært viktig i laboratorieanalyseutstyr som væskekromatografi, HPLC, UHPLC, ionekromatografi og massespektrometri.

 

Teknolab leverer degassere fra Biotech, se litt av utvalget i vår nettbutikk her.

 

Et eksempel på hvor stor forbedring en degasser kan gjøre : 

 

Ref. https://www.biotechfluidics.com