Flexfoil Pluss

FlexFoil PLUS er en forbedret versjon av standard FlexFoil.
Plusversjonen har de samme fordelene, men med bedre lagringsstabilitet fra lav ppm til høy ppb av VOC.
Disse posene har god stabilitet for forbindelser med lav molekylvekt som VOC og CO, CO2, metan og SF6.
God 48-timers stabilitet for hydrogensulfid, karbonylsulfid, metyl og etylmerkaptan.
Materialet er slitesterkt og fleksibelt, konstruert av  et jevnt forseglet 4-lags materiale.
Flexfoil PLUSS gassposene er lys- og fuktsikre, og dermed velegnet for lysfølsomme forbindelser.

 

BROSJYRE